Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

DownTheRabbit-Hole
1219 837f 500
Reposted frompiehus piehus viamywonderland mywonderland
DownTheRabbit-Hole
6129 8912
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasatyra satyra

April 26 2018

DownTheRabbit-Hole
DownTheRabbit-Hole
7002 e62e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolvide olvide
DownTheRabbit-Hole
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolvide olvide

April 21 2018

DownTheRabbit-Hole
8265 f822
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
DownTheRabbit-Hole
2305 6de7
Reposted frompulperybka pulperybka viacover-my-eyes cover-my-eyes
DownTheRabbit-Hole
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

March 27 2018

DownTheRabbit-Hole
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viacytaty cytaty

March 25 2018

DownTheRabbit-Hole
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
DownTheRabbit-Hole
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viaAmericanlover Americanlover
DownTheRabbit-Hole
4594 3634 500

March 22 2018

DownTheRabbit-Hole
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viadarksideofthemoon darksideofthemoon

March 11 2018

DownTheRabbit-Hole
1323 8a1f
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie

February 24 2018

DownTheRabbit-Hole
3294 ad9a 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
DownTheRabbit-Hole
Reposted frombarock barock viairbjarbirb irbjarbirb
2018 2bd0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3776 fbab
Reposted fromAmericanlover Americanlover
DownTheRabbit-Hole
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viawhatever18 whatever18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl